Jak powinien obliczać wskaźnik ROI właściciel małej firmy

17. Maj 2010 Komentarze (0) W kategorii Analiza rentowności, wskaźniki

Wskaźnik zwrotu z inwestycji to jeden z najrzadziej obliczanych wskaźników w małych firmach, a jednocześnie jeden z najważniejszych wyznaczników dla małej firmy. Dlaczego jest tak rzadko obliczany, skoro jest tak ważny?

Wskaźnik zwrotu z inwestycji najczęściej liczy się w celu podjęcia decyzji czy inwestować, czy nie inwestować. Opiera się on wtedy o szacunki dotyczące zysku netto i czasu, po jakim zostanie on osiągnięty. Jako szacunek z założenia jest obarczony błędem – sytuacja faktyczna na pewno będzie odbiegać od założonej. Nie powinna odbiegać jednak zbyt mocno – szacunek powinien być realny, przybliżony do rzeczywistości. Jednak wskaźnik ten nie uwzględnia dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce, ani ryzyka prowadzonej działalności.

ROI można obliczyć na podstawie danych historycznych. Wtedy będzie znany faktyczny zwrot z inwestycji po zakończeniu określonego okresu (roku) działalności firmy.

Po co liczyć ROI w małej firmie

ROI policzy bank, jeśli będziesz się starać o kredyt bankowy. Dlaczego bankowcy to robią? Po to, aby ocenić czy Twoja firma ma szansę zarobić na zwrot kredytu wraz z odsetkami. Inaczej mówiąc bankowcy i inwestorzy sprawdzają, czy warto powierzyć Tobie pieniądze. Dlaczego Ty nie masz robić tego samego? Dlaczego nie kontrolować, czy Twoja firma zarabia dla Ciebie odpowiednie pieniądze?

Znając wskaźnik zyskowności kapitałów własnych możesz stwierdzić, czy stać Twoją firmę na kredyt bankowy na rozwój działalności. Jeśli wskaźnik ten jest (będzie) większy od stopy procentowej kredytu, to Twoja firma będzie w stanie zarobić na odsetki. Im większa różnica, tym bardziej prawdopodobne jest, że kredyt bankowy (inwestycyjny – na rozwój lub obrotowy – na zwiększenie zapasów i obrotu) będzie opłacalny dla Twojej firmy.

Jak liczyć ROI w małej firmie

Jako właściciel małej firmy powinieneś obliczać stopę zwrotu z inwestycji w nią w następujący sposób:

ROI = znormalizowany zysk netto / własne zainwestowane środki pieniężne

Znormalizowany zysk netto to Twój udział w zysku netto firmy pomniejszony o wynagrodzenie za pracę na rzecz firmy. Własne środki pieniężne, to kwota jaką wyłożyłeś na założenie i prowadzenie działalności z własnej kieszeni. Tak obliczany zysk z inwestycji jest bardziej podobny do wskaźnika rentowności (zyskowności) kapitałów własnych ROE, niż do ROI. Co to oznacza w praktyce? Obliczasz zysk przypadający tylko na Twój kapitał, z pominięciem zewnętrznych źródeł finansowania (kredytów i dotacji) oraz kapitału Twoich ewentualnych wspólników. Dzięki temu widzisz jak efektywnie pracuje Twój wkład, a nie cała firma.

Jeśli prowadzisz samodzielnie firmę, to cały zysk netto firmy przypada Tobie. Jeśli jednak jesteś jednym z wspólników, to tylko część tego zysku netto się Tobie należy – ile? 50%, 70%, 25%? Ty wiesz naljepiej (na podstawie Umowy Spółki).

Jeśli pracujesz na rzecz firmy to tak jakbyś był jej pracownikiem (mimo, że jesteś też właścicielem). Na podstawie raportu „Wynagrodzenia w handlu w 2009 roku” zakładam, że wynagrodzenie kierownika sklepu internetowego wynosi ok. 4250 zł brutto miesięcznie (3027 zł netto). Tyle przeciętnie jest warta na rynku Twoja praca (oczywiście może to być więcej). Koszt tej pracy powinieneś uwzględnić pomniejszając zysk netto.

Wypłacasz sobie comiesięczne wynagrodzenie? Prawdopodobnie nie, a nawet jeśli to robisz to i tak niższe niż otrzymywałby zatrudniony pracownik na Twoim stanowisku (kierownik sklepu). Jeśli wypłacasz sobie 2.000 zł na miesiąc, to w roku jest to 24.000 zł. Na pracownika musiałbyś wydać 60.491 zł w roku (po ubruttowieniu). Różnicę: 60491 – 24000 = 36491 zł musisz odjąć od kwoty rocznego zysku netto, aby otrzymać znormalizowany zysk netto.

Jak obliczyć sumę własnych środków zainwestowanych w firmę? Musisz podliczyć wszystkie wydatki poniesione przez Ciebie z własnej kieszeni na rzecz firmy: wkład własny, koszty założenia firmy, koszy telefonów prywatnych, część wydatków utrzymania domu/mieszkania (jeśli nie masz wydzielonego obiektu handlowego), itp. Nie wliczasz do tego pieniędzy z kredytów uzyskanych na prowadzenie działalności (chyba, że zaciągałeś je jako osoba fizyczna a nie przedsiębiorca), ani otrzymanych dotacji z UE, czy innych środków innych inwestorów. Tylko Twoje własne – zarobione przed otworzeniem firmy lub w trakcie jej prowadzenia.

Jak widać, dokładne obliczenie ROI jest zadaniem czasochłonnym i żmudnym. Nawet jeśli uzyskałeś zysk netto w wysokości 40 tys. zł, inwestując 70 tysięcy, to Twój przykładowy zwrot z inwestycji mógłby wynieść:
ROI = (40000 – (60491-24000)) / 70000 = 3509 / 70000 = 5,01%

Czyli porównywalnie z oprocentowaniem dobrych lokat bankowych, czy obligacji Skarbu Państwa. Taki wynik nie jest zbyt dobry, ponieważ nie rekompensuje ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poza tym taka inwestycja, to „kula u nogi”, bo nie możesz po prostu zostawić swojej firmy. No chyba, że zautomatyzujesz biznes, a jego obsługę zlecisz komuś innemu. Jeśli chcesz poprawić ten wskaźnik, to powinieneś popracować nad zwiększeniem zysku – zwrotu z inwestycji.

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m. in. przez frazy:

, , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

Imię:
E-Mail:

Kategorie

Odpowiedz na pytanie

Na jakim hostingu działa Twój sklep?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Linki