Posty z tagami “analiza rentowności”

Wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI)

2. Marzec 2010 W kategorii wskaźniki

Wskaźnik zwrotu z inwestycji ROI (ang. Return On Investment) to jeden z najważniejszych wskaźników zaliczanych do grupy wskaźników rentowności. Informuje o tym, jaki jest procentowy zwrot (zysk) z zainwestowanych w firmę pieniędzy.

Służy do porównywania inwestycji w firmę do innych form inwestowania, np. na rynku finansowym: akcje, obligacje, lokaty bankowe.

(więcej…)

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m. in. przez frazy:

Komentarze (0)

Próg rentowności sprzedaży (BEP)

14. Luty 2010 W kategorii wskaźniki

waga z kulami w równowadze Próg rentowności sprzedaży BEP (ang. Break Even Point) to taka wielkość sprzedaży, z której przychody pokrywają wszystkie koszty działalności przedsiębiorstwa (zmienne i stałe). Przedsiębiorstwo, przy tej wielkości sprzedaży, nie osiąga jeszcze zysku, ani też nie ponosi straty. Jest to więc często minimalna wielkość sprzedaży jaka jest racjonalna dla prowadzenia danej działalności.

(więcej…)

Komentarze (0)

Newsletter

Imię:
E-Mail:

Kategorie

Odpowiedz na pytanie

Na jakim hostingu działa Twój sklep?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Linki