Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)

18. Marzec 2010 Komentarze (0) W kategorii wskaźniki

Wskaźnik rentowności aktywów ROA (ang. Return on Assets) informuje o tym ile zysku przypada na jednostkę majątku. Inaczej mówiąc jak efektywnie jest wykorzystywany majątek przedsiębiorstwa.

Po co liczyć wskaźnik rentowności aktywów?

Wskaźnik ten jest istotny przede wszystkim dla instytucji udzielającej kredytu – bank przed udzieleniem kredytu będzie chciał znać wskaźnik ROA, ponieważ mówi on o tym jak efektywnie przedsiębiorstwo wykorzysta pożyczoną gotówkę.

Właściciela sklepu wskaźnik ROA może zmotywować do następujących działań:

 • utrzymywania wielkości zasobów majątku odpowiadającej rozmiarowi prowadzonych działań – być może sklep ma zbyt duże zapasy, a być może za duże należności lub środki pieniężne,
 • wyeliminowania zbędnych i nadmiernych składników majątku
 • zwiększenia zyskowności (opłacalności) sprzedaży – poprzez lepszą organizację działalności lub zwiększenie sprzedaży.

Rentowność majątku zależy od rentowności sprzedaży i obrotowości majątku. Inaczej mówiąc na rentowność majątku ma wpływ zarówno zmiana rentowności sprzedaży jak i zmiana wielkości majątku. Dlatego sama informacja o zmianie rentowności majątku mówi nie wiele bez analizy przyczyn tej zmiany.

Obserwacja wskaźnika rentowności w kolejnych okresach pozwala określić, czy nie następuje zbyt duże odchylenie od wartości przeciętnych. Kiedy takie odchylenie wystąpi (szczególnie niekorzystne – zmniejszenie), to należy przeanalizować prawdopodobne przyczyny takiej sytuacji.

Jak obliczyć wskaźnik rentowności aktywów?

Najpopularniejszym sposobem liczenia wskaźnika rentowności aktywów jest:

Wskaźnik rentowności majątku netto (ROA) = zysk netto / wartość majątku ogółem

W skład majątku wchodzi:

 • majątek trwały: rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, wartość firmy, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe.
 • majątek obrotowy: środki pieniężne, zapasy (wartość magazynu), należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe.

W sklepie internetowym najbardziej istotne znaczenie ma wielkość i struktura majątku obrotowego. Dlatego ROA dla sklepu internetowego warto liczyć wg wzoru:

Wskaźnik rentowności majątku obrotowego netto (ROA) = zysk netto / średnia wartość majątku obrotowego

Dzięki temu wskaźnik można obliczyć szybciej, a poza tym odzwierciedla on w większym stopniu faktyczne czynniki wpływające na efektywność działania sklepu:

 • wielkość sprzedaży
 • wielkość zapasów magazynowych
 • szybkość rotacji produktów w magazynie
 • wielkość należności – sprzedanych lecz jeszcze nie zapłaconych produktów,
 • marżę zysku na sprzedaży
 • wielkość środków pieniężnych w gotówce i na rachunku bankowym

Dodatkowe uwagi

Rentowność majątku zależy przede wszystkim od rentowności sprzedaży i szybkości obrotu majątku (produktów w magazynie). Idealna sytuacja dla właściciela jest wtedy, kiedy sklep ma wysoką rentowność sprzedaży oraz szybki obrót majątku (produkty nie zalegają w magazynie). Dlatego warto obliczać wartość wskaźnika ROA oraz analizować czynniki, które mają wpływ na jego wielkość.

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m. in. przez frazy:

,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

Imię:
E-Mail:

Kategorie

Odpowiedz na pytanie

Jak oceniasz ten serwis?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Linki