Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS)

10. Marzec 2010 Komentarze (0) W kategorii analiza sprzedaży, wskaźniki

Wskaźnik rentowności sprzedaży ROS (ang. Return on Sales) informuje o opłacalności sprzedaży.

Po co liczyć wskaźnik rentowności sprzedaży?

Wskaźnik rentowności sprzedaży (zwany również wskaźnikiem zyskowności sprzedaży) mówi o wielkości zysku osiągniętego ze sprzedaży towarów. Im jest on wyższy, tym bardziej opłacalna jest sprzedaż.

Wskaźnik ROS pokazuje pełniejszy obraz efektywności sklepu internetowego wtedy, gdy jest analizowana jego zmienność w czasie. Oznacza to, że warto porównywać wartość ROS w kolejnych miesiącach i latach – czy rośnie, czy maleje. Można wtedy zobaczyć kiedy sprzedaż jest bardziej opłacalna, a kiedy mniej oraz czy jest stabilna, czy zmienna. Jeśli występują znaczące wahania, to można wówczas analizować, czy są one spowodowane zmianą zysku, czy zmianą wielkości sprzedaży.

W bardziej szczegółowej analizie można obliczać wskaźniki rentowności sprzedaży dla poszczególnych grup produktów, dzięki czemu można porównywać na których produktach lepiej zarabiamy, a na których gorzej.

Jak obliczyć wskaźnik rentowności sprzedaży?

Najpopularniejszym sposobem liczenia wskaźnika rentowności sprzedaży jest:

ROS = zysk netto / przychód ze sprzedaży (netto)

Jednak dokładne wyliczenie zysku netto może być czasochłonne i problematyczne, dlatego może być wiele odmian tego wskaźnika. W liczniku wskaźnika ROS zysk oraz w mianowniku przychód mogą mieć tyle odmian, ile rodzajów zysku (i przychodu) występuje w rachunku zysków i strat. Wskaźnik rentowności sprzedaży może być również liczony w następujący sposób:

  1. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) = zysk ze sprzedaży (marża brutto) / przychód ze sprzedaży (netto)
  2. Wskaźnik rentowności operacyjnej sprzedaży (WROS) = zysk operacyjny / przychód operacyjny
  3. Wskaźnik rentowności działalności gospodarczej (WRDG) = (zysk operacyjny + zysk finansowy) / (przychód operacyjny + przychód finansowy)
  4. Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto (WRSB) = zysk z działalności gospodarczej + zyski nadzwyczajne / przychód całkowity
  5. Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (WRSN) = zysk netto / przychód całkowity

W sklepie internetowym warto skoncentrować się na ROS liczonym w oparciu o marżę brutto (różnicę między ceną netto sprzedanych towarów, a kosztem ich zakupu) i przychód ze sprzedaży netto (bez VAT). Choć jest to miara niepełna – nie uwzględnia kosztów stałych prowadzonej działalności, to jednak można ją bardzo szybko obliczyć. Koszty stałe są mniej więcej na tym samym poziomie w każdym miesiącu. Najszybszym (najłatwiejszym) sposobem liczenia ROS, a jednocześnie odzwierciedlającym tendencję zmian wielkości sprzedaży, jest wykorzystanie wzoru:

Wskaźnik rentowności sprzedaży ROS = zysk ze sprzedaży brutto / przychód ze sprzedaży netto

gdzie zysk ze sprzedaży brutto, to inaczej marża brutto na sprzedaży, a przychód ze sprzedaży netto, to przychód bez VAT.

Bardziej dokładną miarą byłby ROS liczony w oparciu o zysk netto: przychód ze sprzedaży netto (bez VAT) pomniejszony o bezpośrednie koszty towarów sprzedanych, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu (administracyjne, stałe). Jednak, aby go wyliczyć potrzeba znacznie więcej danych.

Moim zdaniem jest to jednak najlepszy sposób liczenia ROS w sklepie internetowym, ponieważ uwzględnia koszty towarów oraz podstawowe koszty prowadzonej działalności, choć pomija przychody i koszty finansowe, zmiany w majątku trwałym, amortyzację oraz zyski i straty nadzwyczajne. Wielkości, które zostają pominięte mają albo niewielki udział w strukturze przychodów (lub kosztów), albo zdarzają się losowo. Pominięcie ich pozwala skoncentrować się na tym ile tak naprawdę zarabia się na sprzedaży towarów w sklepie, a nie na całej działalności.

Dodatkowe uwagi

Generalna zasada mówi, że im wyższa rentowność sprzedaży tym lepiej. Jednak wartość wskaźnika ROS powinna zależeć od długości cyklu sprzedaży, tzn. im częściej produkt jest sprzedawany, tym mniejsza może być dopuszczalna wartość ROS. I odwrotnie – im mniejsza częstotliwość sprzedaży danego produktu, tym większa powinna być jego marża, która potrzebna jest na pokrycie kosztów stałych i magazynowania.

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m. in. przez frazy:

, , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

Imię:
E-Mail:

Kategorie

Odpowiedz na pytanie

Jak oceniasz ten serwis?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Linki