Wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI)

2. Marzec 2010 Komentarze (0) W kategorii wskaźniki

Wskaźnik zwrotu z inwestycji ROI (ang. Return On Investment) to jeden z najważniejszych wskaźników zaliczanych do grupy wskaźników rentowności. Informuje o tym, jaki jest procentowy zwrot (zysk) z zainwestowanych w firmę pieniędzy.

Służy do porównywania inwestycji w firmę do innych form inwestowania, np. na rynku finansowym: akcje, obligacje, lokaty bankowe.

Wskaźnik zwrotu z inwestycji oblicza się z ogólnego wzoru:

ROI = zysk netto / zainwestowane środki pieniężne (kapitał)

I tu właśnie pojawiają się najczęstsze problemy: jak obliczyć zysk netto, a jak obliczyć wielkość środków pieniężnych? W zależności jak dokładne wielkości zostaną podstawione do wzoru tak dokładne informacje otrzymamy. Słowem wskaźnik ROI, wskaźnikowi ROI nie jest równy!

Wskaźnik zwrotu z inwestycji jest wskaźnikiem zyskowności kapitału. Oznacza to, że należy obliczyć wielkość tego kapitału.

Jeśli chcesz policzyć zyskowność firmy bez względu na źródło finansowania (rodzaj kapitałów), to czasami prostsze jest obliczenie sumy aktywów, zamiast sumy kapitałów. Co do wartości są one sobie równe i do obliczeń można tę sumę wziąć, jednak musisz pamiętać o odmiennym znaczeniu pojęć kapitał i aktywa (i rozumieć różnicę między nimi). Dlatego czasami możesz znaleźć wzór na obliczanie ROI:
ROI = zysk netto / suma aktywów

Wskaźnik zwrotu z inwestycji jest przybliżoną wartością zysku. Dlatego czasami dla uproszczenia rachunków niektórzy analitycy stosują wzór:
ROI = EBIT / suma kapitałów
ROI = EBIT / suma aktywów

EBIT to zysk z działalności operacyjnej. Nie uwzględnia przychodów finansowych, kosztów finansowych, ani zysków lub strat nadzwyczajnych. Jest to również zysk przed potrąceniem podatku dochodowego. Jeśli firma osiąga zyski głównie z działalności operacyjnej (handlowej lub produkcyjnej), a przychody i koszty z tytułu odsetek (od kredytów, lokat, udziałów, itp.) są niewielkie, to można je pominąć. Zmienią wartość wskaźnika w niewielkim stopniu, a obliczenie zysku netto może być bardziej skomplikowane i odsunięte w czasie.

Dlaczego warto liczyć ROI?

Wskaźnik zwrotu z inwestycji (zysku) jest dość intuicyjnie rozumiany przez większość z nas. Można go również łatwo porównać ze stopami zysku z instrumentów finansowych.

Wyliczenia ROI na podstawie danych historycznych firmy mogą zobrazować jak duży zysk ona osiągnęła oraz jak bardzo efektywnie ta firma wykorzystuje swoje finanse. Dlatego wskaźnik zwrotu z kapitału może być jedną z podstaw do podjęcia decyzji o zaciągnięciu kredytu na dalszy (jeszcze szybszy) rozwój firmy.

Dlaczego nie warto liczyć ROI?

Wskaźnik zwrotu z inwestycji jest bardzo ogólną miarą – zwłaszcza, gdy jest obliczany w oparciu o szacunki dotyczące zysku. Nie odzwierciedla możliwych wahań zysku, ani czasu po jakim zostanie osiągnięty, ani prawdopodobieństwa z jakim wystąpi. To, że firma osiąga zysk nie oznacza jeszcze, że dobrze prosperuje – może mieć problemy z płynnością. Przecież sytuacja gospodarcza cały czas ulega zmianie, w trakcie działalności firmy mogą wystąpić różne zdarzenia, które będą miały istotny wpływ na zyski działalności, a tym samym na zwrot z inwestycji.

Dlatego decyzje warto podejmować nie tylko w oparciu o ROI, ale również w oparciu o dodatkowe wskaźniki. Należy wiedzieć jak został obliczony wskaźnik ROI (w oparciu o jaki okres), aby poprawnie interpretować jego wartość.

Nie tylko pojedyncza wartość, ale równiej zmiana wartości wskaźnika ROI w czasie może być ważna. Pokazuje czy firma poprawia swoje działanie (zwiększa efektywność), czy pogarsza oraz jak szybko się to dzieje. ROI nie informuje jednak o przyczynach takiej sytuacji.

Ten artykuł znaleziono w wyszukiwarce Google m. in. przez frazy:

, , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Newsletter

Imię:
E-Mail:

Kategorie

Odpowiedz na pytanie

Z jakiego oprogramowania do obsługi sklepu korzystasz?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Linki